Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_uudis.php on line 6

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_uudis.php on line 15
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - uudised - Issanda apostel külastas Eestit
 Uudised Eesti     
 
Issanda apostel külastas Eestit

Seitseteist aastat pärast seda, kui Eestit külastas apostel Russell M. Nelson, kes meie maa ka evangeeliumi kuulutamiseks ehk misjonitööks sisse õnnistas, saabus 19. augusti pärastlõunal Eestisse Issanda Jeesuse Kristuse apostel vanem Dieter F. Uchtdorf . Sama päeva õhtul kell 19:00 alanud küünlavalgusõhtuks olid liikmed juba varakult kohale tulnud, nii et enne poolt seitset olid enamus parkimiskohtadest juba hõivatud ja koridor saali sissepääsu ootavatest liikmetest täis. Kuna kõik Eesti kogudused -- Tartu, Pärnu, Narva, Tallinn 1 ja Tallinn 2 – olid esindatud, moodustades vähemalt kahesajapealise elevil publiku, tuli toole saali juurde tuua, et kõik huvilised saaksid sellest suurepärasest sündmusest osa.

Igasugune viimanegi sosin haihtus saalist niipea, kui viis minutit enne küünlavalgusõhtu algust kolm õde (Kadri-Riin ja Hanna-Stina Lillak ning Maila Chan klaveril) lauluga „SAVIOR” (Päästja) algust tegid. Laul, mis puudutas kuulajate südameid ning tõi nii mõnelegi pisara silma, lõi järgnevaks sobiva aupakliku õhkkonna.

Koosolekul esimesena kõnelenud õde Uchtdorf kõneles ühest suurimast annist, mis Taevane Isa meile andnud on, nimelt Püha Vaimu annist. Ta julgustas meid meie igapäevaelu ja maailma valjuhäälsuse keskel kuulama paremini seda vaikset tasast häält, mis aitab meil teha õigeid otsuseid ning on meile eluteel kompassiks.

Apostel Dieter F. Uchtdorf, Eest ringkonna juhataja vend Erki Kõiv ja piirkonna juhataja vanem Paul B. Pieper liikmete keskel.

Pärast ringkonna juhataja vend Erki Kõivu poolset lühikest elulookirjeldust meie külalisest kuulsime kolm aastat tagasi 2004. aasta augustis samuti Tallinnat külastanud üldjuhi sõnu: „Tere õhtust! Kas sa räägid eesti keelt? Ei.” Kogunenud inimesed õppisid seejärel paremini tundma ühte hetkel maa peal olevast Issanda neljateistkümnest apostlist, nägijast ja ilmutajast. Me kuulsime õpetust, mille apostel ise sai noorena misjoni juhatajalt Theodore M. Burtonilt, kes innustas tollal liikmeid ikka oma riiki jääma ja mitte emigreeruma, vaid oma maal Kirikut üles ehitama. Apostel jätkas: „Te olete erilised inimesed. Ärge alahinnake oma eeskuju mõju... Te olete laulev rahvas. Teil on võim ühendada! Olge ettevaatlikud, et teie maal ei oleks lahkarvamusi, et teil Kirikus ei oleks lahkarvamusi. Kui te ei ole üks, ei ole te minu, on Issand öelnud. Näidake oma individuaalset eeskuju. Olge alati ühendatud ja üks. “Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed” (Efeslastele 2:19). Apostli sõnumiks oli, et koguduste vahelised piirid saaksid ületatud ning liikmed võiksid teineteist paremini tundma õppides üheskoos Issandat teenida. Tema lubadus kõlas: „Nende väikeste asjade läbi tulevad õnnistused.”

Koosolekul terve perega osalenud Tartu koguduse juhataja Margo Ujuk ütles: „Väga vaimne koosolek oli. Oli näha ka palju neid, keda pole pikka aega näinud. See külaskäik lähendas kindlasti Eesti liikmeid omavahel.”

Suur osa apostli kõnest oli pühendatud liikmete innustamisele igapäevases käskudest kinnipidamises. „Liikugem edasi üks päev korraga. Mõelge, mis on sellist, mida me saame oma isiklikus elus parandada. …Mõõtke omaenda arengut sellel teel täiuslikkusele Kristuses. … Mõõtke seda Issanda poolt meile antud lati – templisoovituse -- suhtes.” Apostel puudutas kümnise ja Tarkuse sõna ning lõpuni vastupidamise ehk meie perekondade tugevdamise teemasid. Julia Klochkova Tartust: „Mulle meeldis väga see, kui apostel rääkis meie vajadusest ennast täiustada, saada selliseks kui Jeesus. Me võime ühe põhimõtte kaupa seda päev-päevalt teha. Me hakkame kindlasti seda oma peres järgima. Apostli sõnum meile oli kui ülevalt saadetud vastus.” Noortele kõlas sõnum: „Ärge olge heidutatud! Andke oma parim! Olge julged ja seiske selle eest, millesse te usute.” Ta julgustas noori kasutama „Sulle, noor” trükist, mis oleks neile kui templisoovitus ja milles peituvaid õpetusi järgides jõuaksid nad väärilistena Issanda kotta. „Apostli kõne oli minu jaoks väga inspireeriv ja mul tekkisid kohe mõtted, mida ma tahaksin oma elus korda saata,” ütles 16-aastane Kadri-Riin Lillak Tallinna 1. kogudusest.

Kõne lõppedes jättis Issanda apostel meile oma apostliku õnnistuse, milles ta sõnas, et me leiame rõõmu Issanda teenimises ning võime näha Tema kätt oma elus ning Tema väge meie tegemistes. Ta õnnistas eriti noori, et nad võiksid tunda ning näha, et meie Taevane Isa on saatnud nad siia erilisel eesmärgil.

Me elame tõesti imelisel ajal, saades osa taastatud evangeeliumi kaunidusest ja ilust, nautides elava prohveti ja apostlite Pühast Vaimust inspireeritud õpetlikke sõnumeid ning tunnistust. Ehitagem siis üheskoos Issanda kuningriiki siin Eestis!

 

Apostel koos kohalike juhtidega. Vasakult: õde Uchtdorf, apostel Uchtdorf, Eesti ringkonna juhataja Erki Kõiv, Tallinna 2. koguduse juhataja Benjamin Oganov, vanem Pieper, õde Pieper, õde Watterson, Balti misjoni juhataja vanem Watterson.

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.