Uudised Eesti     
 

President Monson

President Monson teatas Rooma ja veel nelja uue templi ehitamisest


President Thomas S. Monson teatas kiriku 178. sügisese üldkonverentsi esimesel istungil viie uue templi ehitamisest. Uued templid ehitatakse Kansas Citysse, Philadelphiasse Pennsylvania osariigis USA-s, Calgarysse Kanadas, Córdobasse Argentiinas ja Roomasse Itaalias. Täpsemad asukohad antakse teada hiljem

Kirikul on hetkel 128 töötavat templit ning 17 ehituse erinevates järkudes, mis teeb templite koguarvuks 145. Uue templi ehitamine Kansas City piirkonda kajastab Kiriku üldist kasvu Ameerika Ühendriikides, kus on juba eelnevalt palju templeid. Calgary templist saab Kanada kaheksas tempel.. Córdoba templist saab Argentiina teine tempel ja Ladina-Ameerika 34. tempel. Rooma tempel saab olema esimene tempel Vahemere piirkonnas ning kaheteistkümnes tempel Euroopas. See hakkab teenima paljude maade liikmeid ning see vähendab kindlasti piirkonnas elavate liikmete reisikulutusi ja reisiks kuluvat aega.

 

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.