Uudised Eesti     
 

Vanem Joseph B. Wirthlin

Suri apostel Joseph B. Wirthlin


Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku vanim elav apostel, vanem Joseph B. Wirthlin, suri 1. detsembril oma kodus 91-aastaselt.
Vanem Wirthlin asetati Kiriku apostliks 9. oktoobril 1986. Ta kutsuti Kaheteistkümne apostli kvoorumi abiliseks 4. aprillil 1975 ja seitsmekümnete esimese kvoorumi liikmeks 1976. aasta aprillis.

 

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.