Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_uudis.php on line 6

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_uudis.php on line 15
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - uudised - Kallid vennad ja õed!
 Uudised Eesti     
 

Kallid vennad ja õed!

Peagi on Kirikus taas kevadine üldkonverents. Mullusügisese üldkonverentsi lõppedes teatas meie armas prohvet Thomas S. Monson, et ta „süda on rahul. Oleme saanud vaimutoitu, kuulates kõnelejate nõuandeid ja tunnistusi. … Meile on suureks õnnistuseks, et meil on Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium. … See annab meie elule mõtte, eesmärgi ja lootuse. Me elame probleemiderohkes maailmas, maailmas, kus on palju muret. Me oleme siin maailmas, et tegelda oma muredega nii hästi kui oskame, neist õppida ja jagu saada. Me peame lõpuni vastu pidama, sest meie eesmärk on igavene elu meie Isa juures taevas. Ta armastab meid ega taha midagi muud, kui et me saavutaksime selle eesmärgi. Ta aitab ja õnnistab meid, kui pöördume oma palvetes Tema poole, uurime Tema sõna ja kuuletume Tema käskudele. Seda tehes leiame kaitstuse ja rahu. … Kandke pidevalt hoolt oma tunnistuse eest evangeeliumist, et see oleks teile kaitseks Saatana löökide vastu.”

Konverentsiga seoses meenub mulle lugu noorest emast, kes rääkis ühel päeval naabrinaisega oma tõekspidamistest. Ta rääkis naabrile lühidalt taastamisest ja selgitas, et taastatud Jeesuse Kristuse Kirikul on ka tänapäeval oma prohvet, elav prohvet. See näis naabrit eriti huvitavat ja ta tahtis teada, mida prohvet on ütelnud. Kui naine hakkas rääkima naabrile Õpetuse ja Lepingute raamatust ning kaasaja ilmutustest, ütles naaber: „Aga mida ta on viimasel ajal, nüüdsama öelnud?” Naine rääkis talle üldkonverentsist ja et Kirikul on oma kuukiri, kus avaldatakse ka prohveti sõnumeid. See kõik äratas naabris siirast huvi. Naisel oli väga piinlik tunnistada, et ta polnud prohveti viimast sõnumit lugenud. Jutuajamise lõppedes imestas naaber: „Tahad sa öelda, et teil on elav prohvet ja sa ei teagi, mida ta on öelnud?” (Vt Janette Hales Beckham. Sustaining the Living Prophets. – Ensign, mai 1996, lk 84.)

Vennad ja õed, meil on elav prohvet! Meil on eriline võimalus vahetult teada saada, mida ta ütleb. Üldkonverentsi jälgimine satelliidi või Interneti vahendusel on väga lihtne. Võiks isegi mõelda, et see pole nii püha kui sakramendikoosolek. Kuid siiski – see on meie eesõigus, meie eriline võimalus! Milline on parem viis kanda hoolt oma tunnistuse eest, et see oleks meile kaitseks Saatana löökide vastu, nagu president Monson ülalpool palub? Meie juhid kutsuvad kõiki üldkonverentsi vaatama. Tulgem saama vaimutoitu, tulgem saama osa suurest õnnistusest, leidmaks kaitset ja rahu! Häälestugem tundma Issanda Vaimu, nagu sõnas president Monson oma mullusügisese üldkonverentsi avakõnes, sest pole kahtlustki, et Vaimu me üldkonverentsi jälgides tunneme.

Karin Kornav
Eesti ringkonna avalike suhete juht

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.