Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/v2885/public_html/alus_uudis.php on line 6

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/v2885/public_html/alus_uudis.php on line 15
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - uudised - Misjonitöö edendamiseks
 Uudised Eesti     
 

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik

Faktid

 • Kiriku nimi on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. Liikmete kohta öeldakse sageli mormoonid või viimse aja pühad. Sõna püha tähendab liiget.
 • taastati (vt Usk, 3. punkt) 1830. aastal New Yorgi osariigi põhjaosas ning Joseph Smith oli selle esimene prohvet ja president. Täna on Kiriku peakorter Salt Lake Citys ja praegune prohvet on president Thomas S. Monson.
 • Praeguseks on 178 riigis ja territooriumil rohkem kui 14 miljonit liiget. Umbes 6 miljonit neist on Ameerika Ühendriikides. Ühe kiiremini kasvava kristliku kirikuna maailmas valmib meil igal tööpäeval uus kogudusehoone. Liikmed maksavad kümnist, mis on 10 protsenti sissetulekust, mis teeb kogudusehoonete ehitamise ja kõiksugu muud programmid võimalikuks.
 • Eestis registreeriti Kirik 1990. aastal. Tänaseks on meil 5 kogudust (Tallinnas kaks, Tartus, Pärnus ja Narvas üks). Kokku on Eestis rohkem kui 900 liiget.
 • Kogudusi juhivad vabatahtlikud liikmed, kes ei saa selle eest palka. Juhiametites teenivad nii mehed kui naised.
 • Viimse aja pühad on esindatud poliitikas ja valitsuses. Kõikjal maailmas töötavad liikmed kõrgetel ja usaldusväärsetel ametikohtadel äri, meditsiini, õigusteaduse, hariduse, meedia, spordi ja meelelahutuse vallas.
Usk
 • Me usume hinge igavikulisusesse, et Jumal on meie vaimude Isa ja et me saame naasta pärast surma Tema juurde.
 • Me usume, et Jeesus Kristus on meie Päästja ja püüame kujundada oma elu Tema ja Ta õpetuste järgi. Me mälestame Kristuse lepitavat ohverdust oma pühapäevaste teenistuste ajal, mis sarnanevad teiste kirikute armulauaga.
 • Me usume, et algsest kirikust, mille Jeesus asutas, jäädi ilma, ning see taastati taas meie ajal. Preesterlus, inimesele antud volitus tegutseda Jumala nimel koos meile juhtideks antud apostlite ja prohvetiga, on taastatud nagu kõik hädavajalikud päästmise talitusedki.
 • Me usume Piiblisse ja kasutame nii Vana kui Uut Testamenti.
 • Ja me usume Mormoni Raamatusse ja teistesse pühakirjadesse, mis toetavad Piiblit ja tõendavad selle ehtsust ning tunnistavad Kristuse teenimistööst ja jumalikkusest ning sellest, et Jumal annab jätkuvalt inimesele ilmutusi.
Perekond
 • Me pöörame eriti tugevat tähelepanu perele kui Kiriku ja ühiskonna põhiüksusele. Me oleme tõsiselt pühendunud abielule (mille definitsiooniks on liit ühe mehe ja ühe naise vahel). Mitmenaisepidamine, millega tegeleti piiratud kujul Kiriku varajastel teerajajate päevil, lõpetati 1890. aastal.
 • Perekonnad ja üksikisikud, ka need, kes ei ole meie kiriku liikmed, saavad käia meie kogudusehoonetes pühapäevastel jumalateenistustel.
 • Viimse aja pühade perekondi kannustatakse pidama pereõhtuid igal nädalal, tavaliselt esmaspäeva õhtuti. See on lastevanemate jaoks regulaarne aeg, mil õpetada oma lastele väärtusi ja üheskoos lõbutseda.
 • Kirikul on täiendavad programmid naistele, noortele ja lastele, mis on toeks perekonnale. Need programmid kannavad hoolt selliste asjade eest nagu usuõpetus, teenimisvõimalused, sport, teater, muusika ja skautlus.
 • Palju keskendutakse ka sugupuu-uurimisele ja pere ajaloole, aidates noortel ja vanadel tajuda tugevamini oma juuri, identiteeti ja kuuluvust. Meie kiriku ülimad ja kõige pühamad talitused on seotud perekondadega, nii elavate kui surnutega, ja mõned neist talitustest leiavad aset meie templites.
Viljad
 • Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringud näitavad, et aktiivsed viimse aja pühad on tervemad ja seega elavad kauem kui keskmine ameeriklane. 1833. aastal ilmutas Issand Joseph Smithile Tarkuse Sõna, mis näitab, kuidas elada nii, et tunda rõõmu pikemast ja tervislikumast elust.
 • Ameerika Ühendriikides on lahutuste määr nende puhul, kes on abielus ja käivad regulaarselt templis, tunduvalt allpool riigi ja maailma keskmist.
 • Ameerika Ühendriikides on meie liikmete haridustase kõrgem kui riigi keskmine.
 • Meie liikmed on kristluse, Piibli tundmise ja muude usku puudutavate teadmiste poolest teiste usuliste rühmitustega võrreldes esirinnas.
 • Ligikaudu 60 000 liiget teenivad vabatahtlikena oma kulu ja kirjadega 18 kuni 24 kuud kõikjal maailmas humanitaarabi vallas, Kiriku ülesandeid täites ja põhimisjonil.
 • Me paneme tugevat rõhku enesega toimetulekule ja tööeetikale. Me kannustame aktiivselt osalema oma kogukonna tegemistes ja teiste teenimisel. Kirik jätkab oluliste rahasummade, esemete ja teenuste annetamist humanitaarabi eesmärkidel ümber maakera, mille alla käib ka lugematul arvul vabatahtlikke töötunde.

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.