Uudised Eesti     
 
Avatud on Joseph Smithile pühendatud kodulehekülg

Kirik on avanud uue inglisekeelse Joseph Smithile pühendatud kodulehekülje. Kodulehekülg www.josephsmith.net sisaldab ajaloolist materjali Joseph Smithi elust, lugusid temast, tema tsitaate, pilte ja arhiivimaterjale.

Lehekülg on praegu vaid inglisekeelne, kuid edaspidi avatakse see ka teistes keeltes.

 

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.