Uudised Eesti     
 
Ingel Moroni kuju tõsteti Helsingi templi torni

Helsingi templi ehitustööd Soomes edenevad plaanidekohaselt. Üks märkimisväärne samm tehti neljapäeval 13. oktoobril 2005 kui ingel Moroni kuju tõsteti templi torni.

Kuju paigaleasetamise puhuks ei organiseeritud ametlikku kogunemist, kuid mitukümmend kirikuliiget ja misjonäri oli kogunenud ehtiusplatsi servale vaatamaks seda ainukordset sündmust. Kohal oli ka kiriku kohalikke juhte, templiehituse projektijuhte, arhitektibüroo töötajaid ning pressiesindajaid.

Keskpäeval hakati konksude külge kinnitatud ingel Moroni kuju kraanaga vasest torni tippu tõstma. Läks tarvis veel teist kraanat kolme töömehe tarbeks, kes tornitipus kuju paigale kinnitasid. Klaaskiust valmistatud ülekullatud kuju säras päikesepaistes, mis oli Soome oktoobrikuu ilma kohta haruldaselt soe ja ere.

Kuna tempel on ehitatud kaljule, on Moroni kuju kaugele nähtav. 2,5 meetri kõrgune kullatud ingel Moroni kuju seisab 38 meetri kõrgusel torni tipus vaadates itta, tõusva päikese poole. See kuju väljendab meie usku ja templite ülemaailmset karakterit.

Moroni oli iidne prohvet ja keskne tegelane Mormoni raamatus, mis on teine tunnistus Jeesusest Kristusest. Moroni peitis maapõue metallplaadid, millele Mormoni raamat esmalt kirjutati, et need säiliksid tulevastele sugupõlvedele. Moroni ilmus inglina noorele Joseph Smithile ja näitas talle kuhu plaadid olid peidetud. Hiljem tõlkis Joseph Smith Jumala abiga need metallplaadid, mis oli tähtsaks osaks evangeeliumi taastamisel ja kiriku asutamisel.

Viimse aja pühad õpetavad, et maa peal elades asutas Jeesus Kristus oma kiriku. Lunastaja surmale ja ülestõusmisele järgnenud aastate jooksul tapeti apostlid ning tasapisi kiriku õpetused muutusid, mis viis usust taganemise ja Jumaliku volituse kadumiseni. Moroni mängis suurt osa evangeeliumi taastamisel 19. sajandi alguses. Kirik austab teda, kuid ta ei ole kummardamise objektiks, vaid osa sündmustes, kus ingel ilmus Joseph Smithile täitmaks Piibli ettekuulutust: "Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele." (Ilm. 14:6).

President Gordon B. Hinckley kuulutas Helsingi templi ehitamise välja 2000. aasta aprilli üldkonverentsi ajal. Ehitustööd algasid 2003. aasta aprilli alguses. Raamistiku elemente hakati püstitama 2004. aasta sügisel. Nüüd on templi välisehitus peaaegu valmis. Esikülg, millel on mõjutusi soome traditsioonilisest kirikuarhitektuurist, on kaetud itaalia helehalli graniidiga. Järgnevalt keskendutakse sisetöödele ja tempel peaks olema valmis 2006. aasta suveks. Enne, kui see ametlikult kasutusele võetakse, on üldsusel võimalik käia seda kahe nädala jooksul toimuvate avatud uste päevade ajal külastamas.

 

 

 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – kõik õigused reserveeritud.