TagasisideSisukord
Usk ja õpetused
Usk praktikas
Pereajalugu
Ajalugu
Küsimused ja vastused
Kontaktid
Lingid
 
 
Esimese Presidentkonna Sõnum


september 2018

PIDAGE NÕU NENDE VAJADUSTE ÜLETe ei pea tegema seda üksi. Nõupidamine aitab teil aidata teisi. Jumal on kutsunud teid teenima oma koguduse liiget või perekonda vastavalt nende vajadustele. Kuidas teada, mis need vajadused on? Lahenduseks on nõupidamine, mis on olnud Kirikus väga tähtsal kohal.


Loe lisaks...

Sõnumite arhiiv


 
Tallinna koguduse jumalateenistused
toimuvad seoses kogudusehoone remondiga
ajutiselt alates 21. Oktoober 2018
Tallinna Humanitaargümnaasiumis, 
aadressil Koidu 97
Esimese presidentkonna jõululäkitus


Uudised

  foto: üldkonv.okt.2017  

Russell M. Nelson nimetati Kiriku 17ndaks Presidendiks.

Uus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president on Russell M. Nelson. Sellest anti teada täna (16. jaanuaril 2018) Salt Lake Citys Utah’s. President Nelson (93 a.) võttis ameti üle president Thomas S. Monsonilt, kes suri 2. jaanuaril 2018. Kiriku presidendina on Russell M. Nelson ülemaailmse usuorganisatsiooni juht, millel on üle 16 miljoni liikme.

Ta on kutsunud esimeseks nõuandjaks Dallin H. Oaks'i (85 a.) ja teiseks nõuandjaks Henry B. Eyring'u (84 a.), kes teenivad koos temaga Esimeses Presidentkonnas, Kiriku kõrgeimas juhtkonnas.


 

loe lisaks
  minu eesmärgid  

Tulge Kristuse juurde

Video liikmetele

Video juhtidele

minu plaan


 

loe lisaks
   

Valgusta maailma 25 viisil 25 päevaga

Igal jõuludel tähistame Jeesuse Kristuse, maailma Valguse elu. Järgides Tema õpetusi, laseme Tema valgusel särada meie elus ja teiste elus. Sel aastal kasuta seda kalendrit kui alguspunkti oma jõuluplaanide tegemisel ja #ValgustaMaailma, teenides abivajajaid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


25. ESMASPÄEV
„Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.” MATTEUSE 5:16 Kuidas võivad jõulud jääda sinuga kogu aastaks? Tee plaane ja sea eesmärke, et jätkata teenimist kogu 2018. aasta jooksul.


 

loe lisaks
   

2017 jõuluvideo #ValgustaMaailma

Viimse aja pühad ja nende sõbrad kogu maailmas innustavad kõiki leidma jõuluajal teenimisvõimalusi, et tähistada Jeesuse Kristuse elu. Jõulukampaania „Valgusta maailma” jõuab vaatajateni üle maailma alates reedest, 24. novembrist 2017 ja kestab kuni esimese jõulupühani 25. detsembril.

Vaata filmi...


 

   

ÜLESTÕUSMISPÜHADE KONTSERT MUUSIKA JA SÕNA

26.MÄRTSIL, 2016 KELL 14.00 KURESSAARE LOSSI KAPIITLISAALIS
Kõlavad vaimsed laulud, insturmentaalpalad ning sõna Kristusest ja ülestõusmisest.
Esinevad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed, koor, ansmambel ja misjonärid.

Kontsert on tasuta.

Vaata kuulutust...


 

vaata kaarti
   

Esimese Presidentkonna 2015. aasta jõulusõnum"

Tõelist jõulurõõmu tunneme siis, kui keskendume pühade ajal Päästjale. Tehes seda, mida Tema soovib, et me siin maa peal teeksime, võime hoida Teda oma mõtetes ja oma elus. Järgigem Tema eeskuju eriti nüüd, jõulude ajal, armastades ja teenides oma ligimesi.
Jõulud on andmise aeg, ilma et mõtleksime saamisele. See on õnneaeg, sest me näeme inimeste rõõmsaid nägusid. See on eneseunustamise ja teiste jaoks aja võtmise aeg. See on rahu aeg, sest me oleme leidnud rahu Päästja õpetustes. See on aeg, mil tajume kõige tugevamalt, et mida rohkem me teistele armastust jagame, seda rohkem meil seda teiste jaoks on.
Otsigem ka siis, kui jõulud on meie ümber oma täies säras, hommikumaa tarkade kombel seda ühte eredat tähte, mis juhataks meid jõulude ajal teenima oma ligimesi. Rännakem kõik oma vaimus Petlemma, võttes Päästjale kingituseks kaasa õrna hooliva südame. Ja olgu meil kõigil rõõmuküllased jõulud.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Ucthdorf

loe lisaks
   

Jõuluteemaline video "Päästja on sündinud"

„Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst!” (Jesaja 9:5)
Igal jõuluajal tähistame seda, et sündis Päästja – Jumala Poeg, kes võib meid päästa patust ja kurbusest. Pidage Teda meeles, armastage Teda ja järgige Teda.

Vaata filmi...


 

   

Kiriku infopäev 21. novembril Võru Kandles

Laupäeval, 21. novembril toimub Võrus, kultuurikeskuse Kannel väikeses saalis Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti ringkonna poolt korraldatud infopäev. Üritus algab kell 13:00 ja lõppeb orienteeruvalt 15:00.
Üritusel tutvustavad Kiriku Eesti ringkonna juhatuse liikmed lühidalt 1830. aastal asutatud ja tänaseks umbes 15-miljonilise liikmeskonnaga Kiriku ajalugu, põhilisi õpetusi ning Kiriku tegevust Eestis alates 1980. aastate lõpust. Kiriku liikmed esitavad kirikulaule ja huvilistel on võimalik esitada ringkonna juhatuse liikmetele küsimusi.
Sissepääs üritusele on tasuta ja oodatud on kõik huvilised!

Vaata kuulutust...


 

   

Eesti keeles esilinastus film „Kohtumine mormoonidega”

Mida õieti teavad tavalised inimesed mormoonidest? Peaaegu mitte kui midagi! Mõnele meenuvad Conan Doyle’i sünged lood ja teistele mõni kriitiline telesaade, mida nad on näinud. Mormoonide aadressil on visanud nalja paljud ameerika filmid ja koguni multifilmid. Me teame, et mormoonid ei joo alkoholi, ei suitseta ega vannu. Kuid mis on tegelikult nende usu väliste tunnuste taga? Nüüd on käes aeg vaadelda mormoone lähemalt ja saada teada: On nad tõesti ohtlikud? Mis on nende sõnum? Mida võib neist oodata?

Loe lisaks...

Vaata filmi...


 

   

Kontsert „Vabadus uskuda“

16. novembril 2015 kell 19:00 toimub Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis usuvabadust tähistav üritus „Vabadus uskuda“.
Üritus hõlmab eri usundite esindajate ümarlauakoosolekut, kontserti ja heategevuslikku korjandust Eesti vähekindlustatud perede lastele.
Kõik huvilised on teretulnud!

Loe lisaks...


 

   

Neljapäeval, 15. oktoobril 2015 toimub Tallinna kogudusehoones

1. Juhtide koolitus – kell 16:30–18:00 – oodatud on kõik ringkonna ja koguduste ning organisatsioonide juhid, nõuandjad, asjurid, sekretärid ja õpetajad

2. Küünlavalgusõhtu – kell 18:30–20:00 – oodatud on kõik kiriku liikmed, sõbrad ja tutvujad

KÜLALISED:

  • Õde Rosemary Wixom, Algühingu üldjuhataja koos abikaasa Jack Wixomiga;
  • Vanem Jörg Klebingat, Ida-Euroopa piirkonna juhatusest koos abikaasa Julia Klebingatiga;
  • Balti Misjoni juhataja David Harding ja õde Kaylene Harding.

    Otseülekanne Tartusse, Pärnusse ja Narva.

    Loe lisaks...


     

   

Vanem Richard G. Scott

Vanem Richard G. Scott Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist suri 22. septembril oma kodus omaste keskel Salt Lake Citys kõrge vanuse tõttu. Ta oli 86-aastane. Vanem Scott on sündinud 7. novembril 1928.

Loe lisaks...


 

   

Vanem L. Tom Perry

30. mail 2015 suri oma kodus vanem L. Tom Perry Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Ta oli 92-aastane (sündis 5. aug 1922).

Loe lisaks...


 

   

Ringkonna konverents – Kirik Eestis 25

26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pisut pidulikum ringkonna konverents, kuna tähistati 25 aasta möödumist päevast, mil Eesti pühitseti evangeeliumi kuulutamiseks. Pühitsusteenistus toimus 25. aprillil 1990 Tallinna Lauluväljakul ja selle viis läbi apostel Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 25 aastat hiljem, et tähistada imeliste sündmuste lahtirullumise algust ja edasikestmist.

Loe lisaks...


 

   

2015. aasta pereõhtu kalender

Ida-Euroopa piirkonna juhatuse eestvedamisel on koostatud 2015. aasta pereõhtu kalender, millest võib pereõhtuid pidades lähtuda. Pereõhtu kalender on kättesaadav interneti vahendusel veebilehel fhe.jeesusekristusekirik.ee . Soovi korral võib selle igaüks ise välja printida või kasutada seda arvuti või nutiseadmete kaudu.

Loe lisaks...


 

   

Templiväljak särab jõulutuledes

Salt Lake City templiväljakul on ametlikult alanud jõuluhooaeg. 28. novembril 2014 süüdati Jeesuse Kristuse sünni tähistamiseks kirevavärvilised jõulutuled, et külastajatele kogu maailmast silmarõõmu pakkuda.

Loe lisaks...


 

   

Teenimisüritus Tallinna Loomaaias

25. oktoobril toimus Tallinna loomaaias Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse teenimisüritus. Kaasa lõi üle kolmekümne inimese, kes said loomaaia metsaalusel lehti riisuda. Nende seas oli nii Kiriku liikmeid, kui ka nende sõpru.

Loe lisaks...


 

   

Sügisene ringkonna konverents

21. septembril 2014 toimus Eesti ringkonna konverentsi üldkoosolek. Konverentsile oli kokku tulnud liikmeid üle terve Eesti, aga ka paljudest teistest maailma riikidest.

Loe lisaks...


 

   

Pärnu kogudus tähistab kümnendat aastapäeva

Esmaspäeval 18. augustil 2003 saadeti neli misjonäri Pärnusse, et avada linn evangeeliumi kuulutamisele. Esimene sakramendikoosolek peeti kuus päeva hiljem äärmiselt tagasihoidlikes tingimustes. Kohal olid paar kirikuga tutvujat, liige Tartust ja neli misjonäri.

Loe lisaks...


 

loe lisaks
   

Kas Sul on oma pere jaoks aega?

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lahtiste uste päev Tallinna koguduses (ädala 6) laupäeval, 25. mail kell 13-15.

Loe lisaks...


 

   

Suri president Thomas S. Monsoni abikaasa Frances B. Monson

Frances B. Monson, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendi Thomas S. Monsoni abikaasa, suri 17. mail 2013 ühes Salt Lake City haiglas pere juuresolekul. Ta oli olnud haiglas mitu nädalat ja suri rahulikult kõrge ea tõttu. Õde Monson oli 85-aastane.

Loe lisaks...


 

   

Misjonäride arvu hüppeline kasv ja uute misjonite loomine

Tuhanded noored potentsiaalsed misjonärid on reageerinud innukalt president Thomas S. Monsoni avaldusele 2012. a oktoobris, kus president teavitas Kiriku liikmeskonda põhimisjonäride vanusepiirangu alanemisest.

Loe lisaks...


 

  Vanem Neuenschwander  

Küünlavalgusõhtu patriarh Neuenschwanderiga

Kolmapäeval, 24. oktoobril toimus Tallinna kogudusehoones küünlavalgusõhtu Kiriku emeriitüldjuhi ja patriarhi Dennis Bramwell Neuenschwanderiga. Vanem Neuenschwander kutsuti patriarhiks kaks aastat tagasi ja tema küünlavalgusõhtu teema puudutas vaimuande ehk midagi, millest patriarhaalses õnnistuses ikka räägitakse.

Loe lisaks...


 

   

Kirik langetas noorte naiste ja meeste misjonil teenimise vanusepiiri

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Thomas S. Monson teatas, et edaspidi võivad mehed teenida misjonil alates 18. eluaastast ja naised 19. eluaastast.

Loe lisaks...


 

   

Peterburis rajati Venemaa teine vai

Vanem Russell M. Nelson rajas 9. septembril 2012 Peterburi vaia. See sündmus leidis aset pisut rohkem kui aasta pärast seda, kui vanem Nelson organiseeris 5. juunil 2011. aastal esimese vaia Moskvas.

Loe lisaks...


 

   

2011. aasta ülevaade Sotsiaalabiteenistuse tööst hädaolukorra leevendamisel

2011. aasta oli looduskatastroofide tagajärgede likvideerimise kulude poolest rekordiline, osutades veel kord selle jätkuvale kasvutendentsile. Ainuüksi esimeste kuude majanduslik kahju katastroofi tagajärgede likvideerimisel ulatus 265 miljardi dollarini. Senine kahjurekord – 220 miljardit dollarit – jäi 2005. aastasse (orkaan Katrina aasta). Suurimaks looduskatastroofiks oli maavärin ja hiidlaine Jaapanis 2011. aasta märtsis, mille hinnanguline kahju on suurem kui 235 miljardit dollarit. Järgmised suuremaid kulusid põhjustanud looduskatastroofid olid üleujutus Tais (45 miljardit dollarit), maavärin Uus-Meremaal (20 miljardit dollarit), tornaado Ameerika Ühendriikide kaguosas (7,5 miljardit dollarit) ja aasta alguses toimunud üleujutused Austraalias (7,3 miljardit dollarit). Ameerika Ühendriikides tõid 98 suuremat või väiksemat katastroofi (tormid, üleujutused, tulekahjud, maavärinad) endaga kaasa 27 miljardi dollarilise majandusliku kahju, ületades rohkem kui kahekordselt kümne aasta keskmise – 11,8 miljardi dollarilise kahjusumma. 2011. aastal reageeris Kirik 111 looduskatastroofile 50 riigis, andes hädaabi ühtekokku 22 miljoni dollari eest ja saates kannatanutele appi tuhandeid vabatahtlikke.

Loe lisaks...


 

   

Muudatused Eesti ringkonnas

Pühapäeval, 18. septembril kutsuti ametisse uus Eesti ringkonna juhatus. Balti misjonil rekordiliselt pikka aega - kaheksa aastat teeninud vend Erki Kõiv ja esimene nõuandja ringkonna juhatuses vend Andres Menind lähevad lühikeseks ajaks teenitud puhkusele ja nende asemel on kutsutud vastutavatele ametikohtadele juhataja Tarmo Lepp, esimese nõuandjana Matthew Crandall ja teise nõuandjana Aleksandr Timakov.

Loe lisaks...


 

   

Esimene üle-eestiline teenimispäev

Esimene teenimispäev Eesti ringkonnas toimus laupäeval, 17. septembril. Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva koguduste liikmed koos oma sõpradega jagunesid hommikul rühmadesse ja suundusid toredate inimeste juurde, kes mõne ettevõtmise juures veidi abi vajasid. Abivajajate leidmisel tulid meile appi kohalikud omavalitsused ja päevakeskused, aga ka liikmed ise, kes ühest või teisest abivajadusest teadlikud olid. Mõneti oli abikäsi rohkemgi, kui inimesi, keda aidata ning seetõttu jõuti appi ka oma koguduste liikmetele.

Loe lisaks...


 

   

Misjonitöö edendamiseks

Soovides aidata kaasa misjonitöö edendamisele Eesti ringkonnas ja pakkuda liikmetele abi faktiliste teadmiste tugevdamisel, oleme kokku pannud väikese infovoldiku, mille teksti siinkohal ära toome. Jõudu misjonitöö tegemisel!

Loe lisaks...


 

link
  vineyard.lds.org  

Kiriku uus veebileht otsib vabatahtlikke

Kiriku uus inglise keelne veebileht „Abiks viinamäel” (vineyard.lds.org) annab vabatahtlikele liikmetele kogu maailmas võimaluse Kiriku projektide juures abiks olla. Osalejad veedavad just nii palju või vähe aega, kui neile meeldib, interneti vahendusel eri tegevustes kaasa lüües.  Tuhandete teenimistegude tulemusena võib Kirik avaldada ja jagada kogu maailmas rohkem materjale.

Loe lisaks...


 

  Genivive R. and Peter R. Barr
 

Uudis Austraaliast

Peter Roland Barr, üks meie endistest misjonijuhatajatest, on kutsutud teenima Sydney templi presidendina. President Barri abikaasa, Genivive Romaniak Barr, asub teenima templi matroonina. President Barr on sündinud 67 aastat tagasi Leedus Kazys ja Marta Petcavicius Barstyse pojana. Õde Barr on sündinud Saksamaal. Tema vanemad on John ja Katarina Pirog Saladino Romaniak.


 

e-raamat
epub vorming
  link e-raamatule  

181. kevadine üldkonverents

Kallid vennad ja õed! Alates käesoleva aasta kevadest on meil võimalik lugeda konverentsikõnesid e-raamatuna. Alljärgnevalt veidi lähemalt, mida e-raamat endast kujutab ja kuidas seda lugeda.
EPUB on levinuim e-raamatute vorming. Selles vormingus raamatuid oskavad lugeda enamus e-raamatute lugemiseks sobivatest seadmetest. E-raamatu saab selle alla laadida kohe juba kasutataval kujul, eraldi selle failiga enam midagi tegema ei pea. Fail, mida alla saab laadida, on laiendiga .epub ning selles sisalduvad kõik raamatuga seonduvad failid, nii pildid kui tekst. Raamatu lugemiseks piisab vaid selle avamisest õige rakendusega.

Loe lisaks...


 

Mormoni Raamat
   

150 miljones Mormoni Raamat

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kasvades trükitakse üha enam ka Mormoni Raamatut. Kui Mormoni Raamatu esimene eksemplar ilmus trükist 181 aastat tagasi, siis hiljuti nägi trükivalgust 150 miljones Mormoni Raamat.

Loe lisaks...


 

 

Teated


Lase oma andel särada! Kui te olete kutseline kunstnik või fotograaf ning olete huvitatud vabakutselisest tööst Kiriku ajakirjadele, palume teil meiega ühendust võtta.

Loe lisaks...

 

 
Mõttetera
 
  Jumala poegade ja tütardena oleme me kohustatud arendama nii palju meile jumalikult antud ande, kui me suudame.
 
  President James E. Faust,
Ensign, mai 2001, lk 2
 
 

 

 

 
 
Kirik Eestis
 188. sügisene üldkonverents
 188. kevadine üldkonverents
 187. sügisene üldkonverents
 187. kevadine üldkonverents
Uudiste arhiiv
Helsingi tempel
e-pood
 

 

 

Raamatukogu
PÜHAKIRJAD
VIDEOMATERJALID
Liahoona oktoober 2015 (pdf)
Liahoona aprill 2016 (pdf)
Liahoona oktoober 2016 (pdf)
Liahoona aprill 2017 (pdf)
 

 

 

Lingid
Kiriku koduleheküljed mujal maailmas
Sulle, noor
Usule Truu
Jutlusta minu evangeeliumi
Evangeeliumi kunstiraamat
ROHKEM MATERJALE
 
© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud