Osalemine Euroopa Parlamendi valimistel

  Valimissedeli kasti panemine

  Me kutsume kõiki inimesi üles osalema eelolevatel Euroopa Parlamendi valimistel.

  Kuigi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on organisatsioonina poliitiliste parteide ja kandidaatide suhtes erapooletu, innustatakse liikmeid valimistel aktiivselt osalema.

  Kodanikena on meil au ja kohustus valida ametikandjaid ja mõjutada avalikku poliitikat. Poliitilises protsessis osalemine mõjutab meie ühiskonda ja riiki nüüd ning tulevikus.

  Me innustame viimse aja pühasid olema aktiivsed kodanikud ja kasutama oma hääleõigust.

  Meie kiriku hooneid ei kasutata poliitilistel eesmärkidel ning kiriku koosolekutel ei peaks poliitilistel teemadel kõnelema või neid arutama.

  Lugupidamisega

  Eesti ringkonna juhatus

  Siim Schneider

  Erki Kõiv

  Märt Baumer