Märts 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

 

Uskuge Jumalasse

"Uskuge Jumalasse. Uskuge Jumalasse, Igavesse Isasse. Tema on suur universumi Valitseja, kuid Ta on meie Isa ja meie Jumal, kelle poole me võime palves pöörduda. Me oleme Tema pojad ja tütred. Kas te olete kunagi tegelikult mõelnud, et te olete Jumala laps ning et teis on midagi jumalikku?

Uskuge Jumalasse ja ärge olge uskmatud. Kummardage Teda vaimus ja tões. Uskuge Temasse. Lugege Tema sõna ja järgige Tema õpetusi.

Uskuge Jeesusesse Kristusesse … Ta on Jumala Poeg, kes tuli maa peale, kes jättis maha kuningliku koja ülal taevas ning tuli ja elas inimeste seas ning andis oma elu meie kõigi eest, teie ja minu eest. Just Tema kaudu saame me pöörduda Isa poole. Ärge olge uskmatud, vaid uskuge Issandasse Jeesusesse Kristusesse, maailma Päästjasse ja Lunastajasse" (koosolek, Moskva, Venemaa, 10. sept 2002).

Kõigutamatu usk

"Kandkem oma südames kõigutamatut usku, kindlat teadmist suurtest ja tähtsatest Jeesuse Kristuse evangeeliumi asjadest, millest te olete osa – see Kirik ja Jumala kuningriik – et taeva Jumal ja Tema Armastatud Poeg, Issand Jeesus Kristus, paotasid sellel ajajärgul eesriide ja näitasid ennast prohvet Joseph Smithile.

Kas teil on kindel usk sellesse? Et Ristija Johannes tuli? Et Peetrus, Jakoobus ja Johannes; Mooses, Eelijas ja Eelija tulid ja taastasid preesterluse ja selle võtmed, juhatades sisse selle suure ajajärgu? Ja lõppude lõpuks on see koht, kus asub tõde.

Kas teil on südames selline kindel usk? Kui teil on, ma luban teile, teie koormad saavad olema kerged. Kui teil ei ole, … on olemas viis see saada. Ja Päästja näitas, milline see viis on, kui Ta ütles: "Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin iseenesest" (Jh 7:17)" (piirkondlik konverents, American Fork, Utah osariik, USA, 24. aug 2002).

Arendage peresuhteid

"Ärgem elagem elu … mida me võiks kahetseda … Sellel ei ole suurt tähtsust, kui palju raha te teenisite, millises majas elasite, millise autoga sõitsite, palju raha teie pangakontol oli – mitte ühelgi neist asjadest. See, mis loeb, on see kallis naine, kes on olnud teiega külg külje kõrval kaaslasena läbi kogu elu ja need lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed ning nende ustavus ja see, kuidas nad vaatavad teid … austuse ja armastuse ning lugupidamise ja lahkusega …

Ainsad asjad, mis te lõppkokkuvõttes endaga kaasa võtate, on teie peresuhted … Jumal õnnistagu meid olema head isad, … head vanemad ja head mehed oma kallitele naistele" (koosolek, Pleasant Grove, Utah osariik, USA, 18. jaan 2003).

Olge head naised ja head emad

"Teie, naised, olge head naised ja head emad. Olge lahked, armulised ja suuremeelsed. Tugevdage oma lapsi teie usu ja tunnistusega. Aidake neid. Aidake neil käia mööda maailma rahutuid radu, mil nad kasvavad üles sellel väga raskel ajajärgul. Toetage ja õnnistage oma mehi, neid armastades ja ergutades, ning Issand õnnistab teid. Isegi kui nad ei ole Kiriku liikmed, õnnistage neid lahkusega ja ulatage neile sõbrakäsi igal võimalikul viisil, mis te saate. On võimalus, et neist saavad Kiriku liikmed, enne kui nad surevad. See võib olla pikk aeg ning teil tuleb võib-olla palju kannatada, kuid kui see juhtub, mõtlete te, et see oli seda kõike väärt" (koosolek, Philadelphia, Pennsylvania osariik, USA, 25. okt 2002).

Austage oma naisi

"Teie, mehed, kes te hoiate Jumala preesterlust, austage oma naisi. Pidage neist lugu. Nad on teie laste emad. Lõppkokkuvõttes, kui te olete elanud oma elu ja lähete edasi igavikku, ei võta te endaga kaasa ühtegi senti vara, mitte ühtegi senti. On ainult üks asi, mille te saate võtta endaga kaasa, ning see on teie igavene hing ja oma mehe või naise armastus ja kaaslus. Elage selle vääriliselt" (koosolek, Kingston, Jamaica, 15. mai 2002).

Suurem armastus meie kodudes

"Ma tahaks näha suuremat armastust meie kodudes … Teie, vanemad, kes te olete laste isad ja emad, väärtustage oma lapsi. Näidake neile oma armastust. Juhatage neid … armastusega. … Kui te seda teete, käivad nad teie jälgedes. Ja ma annan teile lubaduse, et kui te nii teete, tuleb aeg, mil te tunnete ennast niivõrd tänulikuna, et te olete nii teinud, et te laskute oma põlvedele ja tänate Issandat kallite laste eest, kes on tulnud teie juurde ning kasvanud üles teie juhatuse all" (koosolek, Port of Spain, Trinidad, 20. mai 2002).

Kuninglik preesterlus

"See on päev, mida Peetrus ette nägi, mil maa peal on kuninglik preesterlus kõikidele meestele, kes võtavad vastu evangeeliumi.

Mu kallid vennad, kas te mõistate mis teil on, kui teil on Jumala preesterlus? Te võite teenida selle Kiriku juhtidena. Te saate omada kutset. Te saate juhatada selle asjatoimetusi. Ehk veelgi tähtsam sellest on, et see kannab endas väge ja volitust panna käed oma pereliikmete pea peale ja neid õnnistada. Kas te teate maailmas ühtki gruppi, kus isal on õigus ja võimalus panna oma käed oma naise ja laste pea peale ja õnnistada neid Issanda nimel. Milline hindamatu õigus see on. Ja ma tahan öelda, … elage selle suure õnnistuse vääriliselt" (koosolek, Kiiev, Ukraina, 9. sept 2002).

Olge Kirikule lojaalne

"Olge Kirikule lojaalne. Mul on tunnistus selle Kiriku õigsusest. Nii ka teil … Peaaegu igaüks siin võib püsti tõusta ja öelda: "Ma tean, et Jumal elab ja et Jeesus on Kristus ja et see on Nende töö." … Ärge tehke kunagi midagi, mis näitaks mingilgi viisil ebalojaalsust. Toetage [Kirikut], palvetage selle eest, töötage selle heaks, aidake sel edasi liikuda … Selle töö tulevik … peitub teis. Me vajame lojaalseid ja ustavaid viimse aja pühasid …

Olge truud usule. Olge ustavad Jumalale. Olge lojaalsed Jeesusele Kristusele. Olge lojaalsed Jeesuse Kristuse Kirikule ning nii tehes olete te lojaalsed iseendale" (koosolek, Kingston, Jamaica, 15. mai 2002).

"Olge lojaalsed sellele Kirikule, mu vennad ja õed … Ma tahan tunnistada teile, et selle Kiriku üldjuhid ei juhi teid kunagi radadele, mis tooksid teile viletsust. Nad juhivad teid rajale, mis viib kõrgemale, kui te järgnete usus ja ustavuses" (piirkondlik konverents, Salt Lake City, Utah osariik, USA, 5. mai 2002).

Olge truud ja ustavad

"Igale Kiriku liikmele, kus iganes te olete, tahan ma öelda, olge head inimesed. Olge head kodanikud oma ühiskonnale. Olge truud ja ustavad. Olge truud sellele imelisele Kirikule, mille osa te olete. Igaüks teist on oluline. Igaüks teist on selles suures osaduses viimse aja pühadega. Igaüks teist on meie Taevase Isa poeg või tütar. Usaldage Issandat" (Jaapani vaikonna konverentsi satelliidiülekanne, 6. nov 2004).

Abielupaaridest misjonärid

"Meil on selles Kirikus praegu kokku umbes 5300 [hetkel 5800] pensionärist meest ja naist üle maailma teenimas tähendusrikkal misjonil. See arv kasvab. Nad lähevad, kuhu nad on kutsutud. Nad teenivad seal, kus neid vajatakse. Luuakse sõprussuhteid; jagatakse oskusi; avatakse võimalusi neile, kes kunagi ei unusta neid mehi ja naisi, kes on tulnud nende sekka täieliku omakasupüüdmatuse vaimus, et õpetada ja teha head. Nad ei saa selle eest raha. Nad lähevad iseenda kulul. Nende pühendumus on piiritu. Nende jõupingutuste viljad on loendamatud …

Selle Kiriku geniaalne idee on töö. Igaüks töötab. Te ei arene, kui te ei tööta. Usk, tunnistus tõest on nii nagu minu käe lihas. Kui te seda kasutate, kasvab see tugevaks. Kui sa riputad selle sidemega kaela, muutub see nõrgaks ja lodevaks. Me paneme inimesed tööle. Me loodame neilt suuri asju ja see imepärane ja imeilus asi on, et nad saavad sellega hakkama. Nad saavad tulemusi" (World Affairs Council, Los Angeles, California osariik, USA, 12. juuni 2002).

Minge Issanda kotta

"Käige templis. Teid õnnistatakse, kui te seda teete. Iga mees või naine, kes läheb Issanda kotta, lahkub sealt parema mehe või naisena, kui enne Issanda kotta sisenemist. Issanda kojal on teile puhastav mõju. See arendab teie elus omakasupüüdmatust. See rajab õigemeelsust. See paneb teid mõistma nende asjade tegemise tähtsust, mida te peaksite tegema. Minge Issanda kotta" (vaikonna konverents, Provo, Utah osariik, USA, 22. sept 2002).

Pühitsetud Jumala koda

"Meil ei ole pühamat hoonet kui pühitsetud Jumala koda. Ainult viimse aja pühade templites säilitatakse püsivas ühenduses kogu igavikuks hinnalised surelikkuses loodud suhted. Paljude õpetusliku iseloomuga asjade seas, mis eristavad seda Kirikut kõikidest teistest, on töö, mis toimub Issanda kojas jumaliku preesterluse volitusega.

Iga tempel kogu maailmas seisab kui nähtav monument nende inimeste usu kindlusele surematusse ja pühade suhete jätkumisse surematus maailmas" (templi ehituse alustamine, Sacramento, California osariik, USA, 22. aug 2004).

Kiriku suur tugevus

"Mis on [selle] Kiriku suureks tugevuseks? … See on meie rõhuasetus perekondadele. Me elame maailmas, kus perekond on lagunemas. Me pöörame perekondadele suurt tähelepanu. Hoidke oma perekondades häid suhteid ning armastage ja austage oma lapsi. Kasvatage neid tões ja usus armastama Issandat" (koosolek, Reykjavik, Island, 11. sept 2002).

Täielik ime

"Ma olen näinud seda, mida mina käsitlen kui imet, nähes seda suurt tööd edasi liikumas … Te võite mõelda, et see on väga tavaline asi. Mina võtan seda kui täielikku imet, mu vennad ja õed, see väike kivi, mis on mäest lahti kangutatud ilma käte abita ja mis on mõeldud veerema edasi ja täitma terve maa. Me oleme näinud ainult algust … Ma olen kindel, et see töö läheb edasi ning puudutab miljonite ja miljonite inimeste elusid üle kogu maailma. Ja taeva Jumal, kelle Kirik see on, avab tee, et teha see kõik võimalikuks, kui teie ja mina ning selle Kiriku liikmed, kus iganes nad ka oleks, teevad oma osa selle protsessi juures abistamisel" (piirkondlik konverents, Salt Lake City, Utah osariik, 5. mai 2002).