jaanuar 2012 SÕNUM

 

Küllusliku elu nimel

President THOMAS S. MONSON

 

Uue aasta hakul kutsun kogu maailma viimse aja pühasid püüdlema kordaminekutest, mõistmisest ja õnnistustest rikka elu poole. Nii nagu me koolis ABC-st alustasime, nii on mul ka täna alustamiseks välja pakkuda oma isiklik ABC, mis aitab teid eesmärgile.

Suhtu ellu positiivselt

Minu ABC esimene punkt A – ellusuhtumine. Nimekas ameerika psühholoog ja filosoof William James on kirjutanud: „Meie põlvkonna üheks põhjapanevamaks avastuseks on, et inimesed saavad muuta oma elu välist külge, kui nad muudavad oma suhtumist.”1

Elus sõltub väga palju suhtumisest. Sellest, millise pilguga te asjadele vaatate, kuidas kaasinimestesse suhtute, sõltub kõik. Kui annate endast parima ja olete saavutatu üle õnnelik, milline see ka poleks, toob see teile rahu ja rahulduse.

Kirjanik, haridustegelane ja kirikuõpetaja Charles Swidoll on öelnud: „Suhtumine on minu jaoks tähtsam kui … minevik, … kui raha, kui olukorrad, ebaõnnestumised või kordaminekud, tähtsam kui see, mida teised inimesed mõtlevad, ütlevad või teevad. See on tähtsam kui välimus, anded või oskused. Sellest sõltub firma, koguduse või kodu püsimine. On tähelepanuväärt, et me võime valida iga päev, millise suhtumisega päeva alustame.”2

Me ei saa juhtida tuult, aga me saame kohendada purjesid. Suurima õnne, rahu ja rahulolu saavutamiseks valigem positiivne hoiak.

Uskuge endasse

B ehk teiseks – usk iseendasse, inimestesse teie ümber ja igavikulistesse tõdedesse.

Olge ausad iseenda, kaasinimeste ja oma Taevase Isa vastu. Kardinal Wolsey ei olnud aus Jumala vastu, kuni oli liiga hilja. Shakespeare’i sõnul veetis ta pika elu teenides kolme võimukandjat, tundis rõõmu heast tervisest ja võimust. Viimaks võttis kannatuse kaotanud kuningas temalt nii võimu kui vara. Kardinal Wolsey ütles:

„Kui oleks teenind Jumalat ma pooltki nii suure innuga kui kuningat, ta poleks mind mu aastais kaitsetuna mu vaenlastele nõnda saagiks jätnud.”3

17. sajandi inglise kirikutegelane ja ajaloolane Thomas Fuller on öelnud: „Kes ei ela oma uskumuste järgi, sellel ei ole usku.”4

Ärge sisendage endale, et te ei suuda ega laske kellelgi teisel ennast veenda, et olete oma suutmistes piiratud. Uskuge endasse ja elage vastavalt oma võimetele.

Te suudate saavutada seda, mida usute end suutvat saavutada. Usaldage, uskuge, jääge ustavaks!

Olge julged väljakutseid vastu võtma

C ehk kolmandaks – julgusest saab kuldaväärt ja tähendusrikas voorus, kui see ei tähenda valmisolekut mehiselt surra, vaid kindlat meelt tasakaalukat elu elada.

Ameerika esseist ja luuletaja Ralph Waldo Emerson on öelnud: „Kõigeks, mis sa teed, on vaja julgust. Millise valiku sa ka ei teeks, alati leidub keegi, kes ütleb, et teed valesti. Alati tuleb ette raskusi, mis tahavad panna sind uskuma, et su kritiseerijatel on õigus. Tegevuse kavandamiseks ja selle lõpule viimiseks on vaja tõelist sõdurijulgust. Rahulolul on oma võidud, kuid need saavad osaks vaid vapratele meestele ja naistele.”5

Tuleb ette aegu, kus olete hirmunud ja heidutatud. Tunnete end lööduna. Võimalus võita näib olematuna. Ajuti tunnete end nagu Taavet Koljatiga võideldes. Kuid pidage meeles – Taavet võitis!

Julgust on vaja, kui alustate teed eesmärgi poole, kuid veelgi suuremat julgust läheb tarvis siis, kui komistate ja peate hakkama uuesti eesmärgi poole püüdlema.

Jätkugu teil meelekindlust, et teha see pingutus, visadust väärt eesmärgi saavutamiseks ja julgust – mitte ainult vältimatute väljakutsetega silmitsi seismiseks, vaid ka teistkordseks pingutuseks, kui seda tarvis peaks minema! Vahel on julgus see tasane hääl, mis ütleb päeva lõppedes: „Ma proovin homme uuesti.”

Pidagem meeles neid põhitõdesid, kui alustame teekonda uude aastasse. Arendagem positiivset suhtumist, usku, et suudame saavutada püstitatud eesmärgid ja pidada kinni lubadustest, ning julgust seista silmitsi kõikide väljakutsetega, mis meie teele kerkivad. Siis saab meile osaks külluslik elu.

Viited

1.William James’i tsitaat, A Toolbox for Humanity: More Than 9000 Years of Thought, koost Lloyd Albert Johnson, 2003, lk 127.
2.Charles Swindolli tsitaat, Lessons for Living, autor Daniel H. Johnston, 2001, lk 29.
3.William Shakespeare. Kuningas Henry Kaheksas, 3. vaatus, 2. stseen. – Kogutud teosed, 2. kd. Tln, ERK, 1961, lk 474.
4.Thomas Fulleri tsitaat, A New Dictionary of Quotations, koost H. L. Mencken, 1942, lk 96.
5.Ralph Waldo Emersoni tsitaat, The Speaker’s Quote Book, koost Roy B. Zuck, 2009, lk 113.

Sõnumi õpetamine

Lase pereliikmetel jagada oma isiklikke kogemusi selle kohta, kuidas positiivne suhtumine, usk endasse või julgus on neid edasi aidanud. Lase neil otsida nende kolme põhimõtte kohta näiteid pühakirjadest. Valmistu õpetamiseks, mõeldes palvemeelselt pühakirjanäidetele või omaenda kogemustele.

NOORTELE
Julgus tormituultele vastu panna
Maddison Morley

Vaia noorte naiste teisel laagriööl tabas meid äge vihmasadu ja keeristorm. Minu kogudusest viibis laagris 24 noort naist ja kaks juhti. Pidime kõik ühteainsasse väiksesse majja tormi eest ära mahtuma. Vihma kallas nagu oavarrest, tuul kogus iga hetkega jõudu juurde. Pidin endale pidevalt meelde tuletama palvet, mille vaia juhataja õhtul meie kaitseks oli öelnud. Ka kogudus oli teinud majakeses ühispalve ja mina olin öelnud oma isiklikud palvesõnad.

Paljud tüdrukud olid hirmunud ja see oli ka mõistetav. Meie majake ei näinud just kõige kobedam välja, pealegi seisis see päris jõe kaldal. 20 minutiga paisus torm nii suureks, et kõik jooksid oma majakestest välja juhtide majadesse, mis asusid mõnevõrra kõrgemal. Minu vaia juhataja ütles veel ühe palve, laulsime kirikulaule, algühingu ja laagrilaule, et veidikenegi lohutust leida. Jah, me kartsime, kuid uskusime ometi, et kõik läheb hästi. Poole tunni pärast võisime oma koguduse majakestesse tagasi minna.

Hiljem saime teada, mis oli tol ööl keeristormiga juhtunud. See oli lagunenud kaheks tormiks. Üks möödus meist paremalt, teine vasakult. Meid tabanud torm polnudki see kõige hullem!

Ma tean, et Jumal kuulis tol ööl meie palveid ja kaitses meid halvima eest. Miks pidanuks torm kaheks lagunema, kui Jumal seda vajalikuks poleks pidanud? Ma tean, et elutormides võime me alati pöörduda palves Taevase Isa poole. Ta kuuleb meid ja vastab meile, julgustab ja kaitseb meid, et turvaliselt hakkama saaksime.

LASTELE
Ülemjuhataja Moroni

Ülemjuhataja Moroni ei kaotanud julgust, kui seisis silmitsi väljakutsetega. Ta armastas tõde, vabadust ja usku. Ta pühendas oma elu nefilaste vabaduse kaitsmisele. Nagu ülemjuhataja Moroni, nii võid sinagi seista julgelt silmitsi oma väljakutsetega. Sa võid teha endale oma vabaduste tähise, pannes kirja kõik selle, mis on oluline sulle ja sinu perekonnale.

Loe lisaks:
Al 46:11–27: Vabaduse tähis
Al 48:11–13, 16–17: Moroni loomuomadused

© 2011 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri: First Presidency Message, January 2010. Estonian. 09370 124