juuli 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Alati poolel teel, alati teekonna keskpaigas

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Paljudes maailma kalendrites tähistab juulikuu aasta keskpaika. Algusi ja lõppe peetakse tavaliselt meeles ja tähistatakse pidulikult, kuid keskpaigad mööduvad enamasti märkamatult.

Alguses seatakse eesmärke, planeeritakse ja pakatatakse energiast. Lõpus võetakse aeg maha, tuntakse rõõmu saavutatu üle või kurvastatakse läbikukkumise pärast. Kui vaataksime end kõrvalt mingi protsessi keskpaigas, aitaks see meil elu veidi paremini mõista ja ka veidi sisukamalt elada.

Misjonitööga poole peal

Kui ma kõnelen meie noorte misjonäridega, ütlen ma neile sageli, et nad on oma misjonitööga poole peal. On nad saabunud eelmisel päeval või lahkumas järgmisel, tuletan ma neile meelde, et nad mõtleksid sellele, et on oma tööga alati poole peal.

Uued misjonärid võivad tunda, et neil napib tulemusrikkaks tegevuseks kogemusi ning nad lükkavad oma söakad ja julged sõnad või teod edasi. Kogenud misjonärid, kes on oma misjonit lõpetamas, tunnevad ehk kurbust misjoni lõpulejõudmise pärast, on tegutsemisel pikaldasemad, sest mõtlevad juba sellele, mida hakkavad tegema pärast misjonit.

Olgu tingimused millised tahes ja teenigu nad kus tahes, tõde on see, et Issanda misjonärid külvavad päev päeva järel lugematul hulgal heade sõnumite seemneid. Kui Issanda ustavad teenrid peavad pidevalt meeles, et nad on oma misjoniga poole peal, annab see neile juurde julgust ja jõudu. See ei käi üksnes põhimisjonäride, vaid meie kõigi kohta.

Me oleme alati poolel teel, teekonna keskpaigas

Selline vaatenurga muutus on midagi enamat kui meelepete. Olla alati poolel teel, selles peitub ülev tõde. Kui vaatame oma asukohta kaardil, on meil kiusatus öelda, et see siin ongi algus. Kui aga vaadata lähemalt, siis kus me parasjagu ka ei viibiks, oleme me mingi suurema ala keskpaigas.

See kehtib nii ruumi kui ka aja kohta. Me võime tunda, et oleme oma elu alguses või lõpus, aga kui vaatame igaviku vaatevinklist – kui mõistame, et meie vaim on eksisteerinud ajaliselt kauem, kui me mõõta suudame ning tänu Jeesuse Kristuse ohverdusele ja lepitusele elab meie hing igavesti – suudame me mõista, et oleme tõepoolest poolel teel.

Hiljaaegu tabasin end mõtlemas, et pean üle vaatama oma vanemate hauakivi. Aeg oli teinud hauaplatsil oma töö ja ma tundsin, et oma laitmatult elatud elu eest väärivad mu vanemad uut hauakivi. Kui vaatasin kivisse raiutud sünni- ja surmakuupäevi ning tillukest sidekriipsu nende vahel, tõi see tähtsusetu kriipsuke, mis näitas ära mu vanemate eluea pikkuse, ootamatult mu meelde ja südamesse rohkelt mälestusi. Iga viimane kui üks neist kallitest mälestustest peegeldab üht hetke minu vanemate ja minu enda elutee keskpaigas.

Sõltumata vanusest ja asukohast, mis ka ette ei tuleks, oleme me alati poolel teel – teekonna keskpaigas. Enamgi veel – poolel teel oleme me igavesti.

Meie lootus on olla teekonna keskpaigas

Jah, kogu meie elu jooksul saab olema algus- ja lõpppunkte, kuid need on vaid teetähised meie igavese elu keskpaigas. Olgu me alguses või lõpus, noored või vanad, Issand saab meid kasutada oma eesmärkide elluviimisel, kui jätame kõrvale kõik teenimist piiravad mõtted ja laseme kujundada Temal oma elu.

Laulusalm ütleb: „See on päev, mille Jehoova on teinud: ilutsegem ja rõõmustugem temast!” (Ps 118:24) Amulek tuletab meile meelde, et „see elu on inimestele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks; jah, vaata, selle elu päev on inimestele päev oma töö tegemiseks.” (Al 34:32; rõhutus lisatud) „Igavik koosneb praegustest hetkedest,” märgib luuletaja.1

Olla ikka ja alati teekonna keskpaigas – see tähendab, et mäng ei saa iial läbi, lootus ei kao iial ning lüüasaamine pole kunagi lõplik. Hoolimata kohast ja olukorrast, milles viibime, laiub meie ees igavik, täis algusi ja lõppe. Me oleme alati poolel teel, teekonna keskpaigas.

VIIDE

1. Emily Dickinson. Forever—is composed of Nows, The Complete Poems of Emily Dickinson, toim Thomas H. Johnson, 1960, lk 624.

SÕNUMI JAGAMINE

Võite arutleda perega selle üle, kuidas seletada, et oleme alati poolel teel, ka siis, kui midagi alles alustame või juba lõpetame. Innustage pere liikmeid andma endast parim praegu, mitte elama minevikus ega jääma ootama järgmist tegutsemisvõimalust või projekti. Leidke tegevus, mida saaksite üheskoos teha selle nõuande rakendamiseks, pange paika kuupäev, millal loodate eesmärgile jõuda.

NOORTELE
Poolel teel misjonile

President Uchtdorf paneb misjonäridele südamele, et nad teaksid alati, et on oma misjonitööga alles poole peal. Seda mõtet saab kasutada ka misjoniks valmistumisel. Misjonitööks saad valmistuda alati – oled sa siis 12- või 18-aastane.

Mida võiksid teha, kui oled misjonitööks valmistumisega poole peal?

 • Ole alati templivääriline.
 • Õpi ära tundma Püha Vaimu õhutusi, tähenda need õhutused üles ja tegutse nende ajel.

 • Palveta misjonäride eest.
 • Küsi oma piirkonna misjonäridelt, mida nemad soovitavad teha misjonitööks valmistumisel.
 • Õpi kasutama aega tõhusamalt, et leiaksid aega selliste oluliste tegevuste jaoks nagu teenimine, pühakirjade uurimine ja päeviku pidamine.
 • Suheldes pereliikmetega, jaga nendega mõnda pühakirjakohta, mis sind viimati inspireeris. Selgita, mida see pühakirjakoht sulle tähendab.
 • Küsi oma sõpradelt nende usulise kuuluvuse kohta, selle kohta, millesse nad usuvad. Ole valmis jagama oma usku. Kutsu neid Kirikusse või Kiriku üritustele.
 • Kui mõistad, et oled oma misjonitööks valmistumisega poole peal, saad elada nii, et oled rohkem Issanda usalduse ja Vaimu kaasluse vääriline.

  LASTELE
  Igaüks saab midagi kohe ära teha

  1. President Uchtdorf õpetab, et vanusest sõltumata saab igaüks teha midagi teiste heaks. Pane oma päevikusse või paberilehele kirja kõik oma oskused ja võimed, mida arvad endal olevat. Küsi oma vanematelt, mida nemad sinu oskustest arvavad.
  2. Kuidas saaksid kasutada oma oskusi teiste abistamiseks?
  3. Oma oskuste loetelu lõppu pane kirja üks võimalus, kuidas saaksid neid oskusi kasutada teiste abistamiseks juba sellel nädalal.

  © 2012 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/11. Tõlke heakskiit: 6/11. Originaali pealkiri: First Presidency Message, July 2012. Estonian. 10367 124