september 2014 SÕNUM

 

Kas me oleme valmis?

President THOMAS S. MONSON

 

Selle koha lähedal, kus ma kunagi elasin ja teenisin, juhtis Kirik linnukasvatuse projekti, kus töötasid peamiselt kohalikest vaiadest pärit vabatahtlikud. Enamasti oli see efektiivselt juhitud projekt, mis tõi piiskopi laohoonesse tuhandeid värskeid mune ja sadu kilosid ette valmistatud linnuliha. Mõnikord tähendas vabatahtlikuks linnatalunikuks olemine aga vesivillidega kaetud käsi ning mõru meelt ja südant.

Näiteks mäletan ma juhust, kui olime kevadiseks suurpuhastuseks kokku kutsunud Aaroni preesterluse noored mehed. Meie innukas ja energiline rühm kogunes projekti juurde kokku ning asus kiiresti üles kitkuma, kokku koguma ja põletama suurt hulka umbrohtu ja prahti. Säravate lõkete valguses sõime hot dog’e ning õnnitlesime endid hästi tehtud töö eest.

Kuid oli üks katastroofiline probleem. Lärm ja lõkked häirisid viit tuhandet õrna kana nii palju, et enamik neist kaotas äkki oma suled ning lakkas munemast. Peale seda talusime mõningast umbrohtu, sest peaasi oli toota rohkem mune.

Ükski abivajajaid toetanud Kiriku liige ei unusta seda kogemust kunagi. Tööstus, ökonoomsus, isemajandamine ja teistega jagamine pole meile võõrad.

Me peaksime meeles pidama, et parim laohoonete süsteem oleks see, kui igal Kiriku perekonnal oleksid olemas toidu-, riide-, ja kui võimalik, teiste tarbeasjade varud. Issanda laohoonesse kuuluvad ustavate Kiriku liikmete aeg, anded, oskused, kaastunne, pühitsetud materiaalsed ning finantsvahendid. Need ressursid on piiskopile käepärast selleks, et aidata neid, kes seda vajavad.

Me soovitame tungivalt kõigil viimse aja pühadel olla ettenägelikud oma plaanides, alalhoidlikud oma elus ning vältida suurt või ebavajalikku võlga. Paljud inimesed saaksid oma tormisest majanduselust välja tulla, kui neil oleks varutud riideid ja toitu ning nad oleksid vabad võlgadest. Praegu näeme, et mõned on järginud seda juhatust vastupidiselt: nad on varunud võlgasid ja on vabanenud toidust.

Ma kordan, mida Esimene Presidentkond mõned aastad tagasi teatas:

„Viimse aja pühadele on palju aastaid antud nõu valmistuda rasketeks aegadeks, pannes pidevalt natukene raha kõrvale. Nii tehes aitate suurendada turvalisust ja heaolu. Igal perel on kohustus hoolitseda võimalikult suures ulatuses omaenda vajaduste eest.

Me soovitame teil, kus te ka ei elaks, valmistuda rasketeks aegadeks, vaadates üle oma rahaasjad. Me soovitame teil tungivalt olla oma kulutustes mõõdukas. Ohjeldage end sisseostude tegemisel, et vältida võlgadesse sattumist. Makske võlg tagasi nii ruttu kui võimalik ja vabastage end võlaorjusest. Säästke pidevalt natukene raha, et vähehaaval koguda tagavara.1

Kas me oleme valmis elus ette tulevateks hädaolukordadeks? Kas oleme oma oskusi täiustanud? Kas me elame ettenägelikult? Kas meil on vajalikud varud käepärast olemas? Kas me oleme Jumala käskudele kuulekad? Kas me oleme prohvetite õpetustele vastuvõtlikud? Kas me oleme

valmis oma omandit jagama nendega, kes on vaesed ja kannatavad puudust? Kas me oleme Issandaga ausad?

Me elame rahutul ajal. Tihtipeale me ei tea oma tulevikku, mispärast peame ootamatusteks valmis olema. Kui otsustamise hetk käes on, siis on ettevalmistuste aeg möödas.

VIIDE

1. Esimene Presidentkond. Valmistage ette kõik vajalik, 04007 124.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Võttes arvesse oma õpetatavate vajadusi, mõtle viisidele, kuidas saad aidata neil olla iseseisvam töö- ja rahaasjades, toidu varumises ja hädaolukordadeks ette valmistumises. Mõtle, millist oskust saaksid nendega jagada, et aidata neil järgida president Monsoni õpetust. Näiteks võid aidata neid aiatöödes või rahaasjade korraldamises.

NOORED
Ma teenisin veel
Autor Jaíne Araújo

Ühel päeval, kui olin just lõpetanud teenimisprojekti, kõndisin meie kogudusehoonest mööda ning nägin kahte õde, kes hoonet koristasid. Sõnad lihtsalt tulid mu seest välja: „Õed, kas teil on abi vaja?” Üks neist naeratas mulle ja ütles, et olin tulnud õigel ajal, sest nemad olid ainsad, kes koristasid, ja nad olid juba väga väsinud. Ta ütles, et oli palvetanud, et Issand saadaks neile kedagi abiks. Ma rõõmustasin, et võisin olla vastuseks tema palvele. Ma olin just lõpetanud kellegi teise teenimise ja olin samuti väsinud, aga ma järgisin oma südant ja otsustasin veel teenida.

Meile on antud käsk töötada rõõmuga (vt ÕL 24:7). Kui meil on soov alati teenida, võime aidata teiste inimeste ellu imesid tuua. Kui me teenime, on meie elu tähendusrikkam. Issand tõesti armastab meid. Ta armastab kõiki oma lapsi ja Ta annab meile jõudu teenida.

Autor elab Rio Grande do Nortes Brasiilias.

LAPSED
Kas sa oled valmis?

Vastused: Õige, õige, väär, õige, väär

President Monson on igaühel meist palunud olla rasketeks aegadeks valmis ning aidata teisi, kui neil on raskusi. Täida ära see õige-või-väär küsimustik, et näha, kas sa oled valmis!

Mul on alati võimalik leida kedagi, keda aidata.
Õige Väär

Ma võin olla tänulik kõige eest, mis mul juba olemas on.
Õige Väär

Mul pole ühtegi annet, mida teistega jagada.
Õige Väär

Raha säästmine tulevikuks on hea mõte.
Õige Väär

Mul on vaja uusi mänguasju ja riideid, et õnnelik olla.
Õige Väär

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/14. Ingliskeelse tõlke heakskiit: 6/14. Originaali pealkiri: First Presidency Message, September 2014. Estonian. 10869 124