detsember 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Täitke maailm Kristuse armastusega

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Jõuludele mõeldes mõtleme tihtipeale kingituste tegemise ja saamise peale. Kingitused võivad olla osa vahvast traditsioonist, ent need võivad ka kahandada selle hooaja lihtsat ülevust ja juhtida meie tähelepanu kõrvale Päästja sünni tähendusrikkalt tähistamiselt.

Ma tean omast kogemusest, et kõige meeldejäävamad jõulud võivad olla hoopis kõige tagasihoidlikumad. Kingitused, mida lapsena sain, olid tänapäeva standardite kohaselt kahtlemata tagasihoidlikud. Mõnikord sain kingiks paigatud särgi, paari kindaid või sokid. Mul on meeles ühed erilised jõulud, mil mu vend kinkis mulle puust noa, mille ta oli ise nikerdanud.

Jõulude eriliseks muutmiseks ei ole vaja kalleid kinke. Mulle meenub lugu, mille jutustas vanem Glen L. Rudd, kes teenis aastatel 1987.1992 Seitsmekümne Kvoorumi liikmena. Palju aastaid tagasi, kui ta veel piiskopi laohoonet haldas, jutustas üks Kiriku juht talle päev enne jõule ühest perest, kes oli äsja linna kolinud ja kes elas vaesuses. Nende korterit külastades leidis ta eest üksikema ja neli alla 10-aastast last.

Perekond oli nii vaene, et nad ei saanud endale jõuludeks maiustusi ega ka jõulupuud lubada. Vend Rudd vestles perekonnaga ja sai teada, et kolm väikest tüdrukut oleksid soovinud saada nukku või kaisulooma. Kui ta kuueaastaselt poisilt uuris, mida too saada tahaks, vastas poiss: „Ma sooviksin kausitäit kaerahelbeputru.”

Vend Rudd lubas tuua väikemehele kaerahelbeputru ja võib-olla midagi veel. Seejärel läks ta piiskopi laohoonesse ja pakkis kokku toitu ja tarbeesemeid, et selle pere esmaseid vajadusi rahuldada.

Tolsamal hommikul oli üks helde viimse aja püha andnud talle 50 dollarit „kellegi jaoks, kes on puuduses”. Vend Rudd pakkis oma kolm last soojalt riidesse ning läks selle annetuse eest jõulukinke ostma. Vend Ruddi lapsed aitasid puuduses olevate laste jaoks mänguasju välja valida.

Ruddid kuhjasid toidu, riided, kingitused, jõulupuu ja mõned kaunistused auto peale ja sõitsid selle pere poole. Nad aitasid emal ja nende lastel puu üles seada. Seejärel asetasid nad puu alla kingitused ja andsid väiksele poisile üle suure karbi kaerahelbeid.

Ema nuttis, lapsed rõõmustasid ja nad kõik laulsid jõululaule. Õhtusöögilauas tänasid Ruddid Jumalat, et võisid jõulurõõmu ka teistele viia ning aidata tol väikesel poisil saada oma kausitäis kaerahelbeputru.1

Kristus ja andmise vaim

Mõelge sellele lihtsale, ent ülevale viisile, kuidas Taevane Isa oma Poja sündi tähistas. Sel pühal ööl ei ilmunud inglid mitte rikkuritele, vaid karjastele. Kristuslaps ei sündinud häärberis, vaid sõimes. Ta ei olnud mähitud siidi, vaid mähkmetesse.

Esimeste jõulude lihtsus lasi aimata Päästja elu. Kuigi Ta oli loonud maailma, kõndinud hiilguses ja majesteetlikkuses ning seisnud Isa paremal käel, tuli Ta maa peale abitu lapsena. Tema elu oli tagasihoidlik, ent üllas, ning Ta kõndis ühes vaeste, haigete, tõrjutute ja vaevatutega.

Kuigi Ta oli kuningas, ei hoolinud Ta inimeste aust ega rikkustest. Tema elu, Tema sõnad ja Tema igapäevased tegevused andsid märku lihtsast, ent sügavast väärikusest.

Jeesus Kristus, kes teadis täiuslikult, kuidas anda, näitas meile eeskuju. Nende juurde, kelle südant vaevab üksindus ja mure, tuleb Ta kaastunde ja trööstiga. Neile, kelle keha ja vaimu vaevavad haigused ja kannatused, toob Ta armastust ja tervenemist. Neile, kelle hinge koormab patt, pakub Ta lootust, andestust ja lunastust.

Kui Päästja oleks tänapäeval meie seas, leiaksime Ta sealt, kus Ta alati viibis . teenimas haigeid, tõrjutuid, alandlikke, vaevatuid ja vaimust vaeseid. Tehkem Talle nii selleaastaste kui ka tulevaste jõulude ajal kingitus ja armastagem nii, nagu Tema armastab. Pidagem meeles Tema sünni, andide ja elu alandlikku ülevust. Täitkem maailm Tema armastuse ja tervendava väe valgusega, tehes selleks väikeseid heategusid ning olles ligimestarmastavad ja kaastundlikud.

VIITED

1. Vt Glen L. Rudd. Pure Religion: The Story of Church Welfare since 1930, 1995, lk 352–353; vt ka Glen L. Rudd. A Bowl of Oatmeal. – Church News, 2. dets 2006, lk 16.


SÕNUMI ÕPETAMINE

President Uchtdorf õpetab, et me peame järgima andmises Päästja eeskuju. Te võiksite paluda neil, keda külastate, nimetada kordamööda ande, mida Päästja neile andnud on, ja arutada, kuidas nad võiksid kasutada neid ande teiste teenimiseks. Näiteks kui teie hoolealust on õnnistatud muusikaalsusega, võiks ta teistele jõululaule laulda. Sa võid teha ettepaneku koos oma külastusõpetuse hoolealustega põlvili palves inspiratsiooni paluda, et teada, milliste andidega, kuidas ja keda nad võiksid teenida. Küsige hiljem üle, kuidas saadud vastuse ellurakendamine läinud on.

NOORED
Võta teiste kogemustest õppust

President Uchtdorf kõneleb oma kogemusest, õpetades, et „kõige meeldejäävamad jõulud võivad olla hoopis kõige tagasihoidlikumad”. Meil on vane- malt põlvkonnalt palju õppida. Paljud täiskasvanud on elanud sõjaajal, olnud töötud, haiged või kogenud muid katsumusi. Palu mõnel vanemal koguduseliikmel jutustada oma elu kõige toredamatest jõuludest. Sa võid nende loo üles kirjutada. Püüa nende kogemusest õppida ja keskendu jõulude ajal rohkem siirale teenimisele ja Päästja meeles pidamisele.

LAPSED
Kingitused Jeesuselt

Mõned inimesed tähistavad Jeesuse Kristuse sündi jõulupuuga. Mõnikord pannakse puu alla teistele tehtud kingitusi. Milliseid kingitusi on Päästja sinule teinud? Joonista jõulupuu, mille all on viis kingitust. Loe järgmisi pühakirjakohti ja värvi iga kirjakoha kohta ära üks kingitus. Ka sina võid Jeesusele kingituse teha, kui leiad viise, kuidas teisi aidata.

Laulud 33:6

Johannese 14:27

Johannese 15:9

2. Nefi 2:8 3. Nefi 15:9

© 2014. Intellectual Reserve Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/14. Tõlke heakskiit: 6/14. Originaali pealkiri: First Presidency Message, December 2014. Estonian. 10872 124