aprill 2015 SÕNUM

 

President Monsoni kutse olla JULGE

President THOMAS S. MONSON

 

President Thomas.S. Monson on täheldanud, et vaevu möödub tund, kui meid ei kutsuta tegema üht-või teistmoodi valikuid. „Tarkade valikute tegemiseks,” nõustas ta meid, „läheb vaja julgust – julgust öelda „ei”, julgust öelda „jah”. Valikud määravad ära meie saatuse.”1

Järgnevates tsitaatides tuletab president Monson viimse aja pühadele meelde, et neil on vaja julgust, et seista tõe ja õigemeelsuse eest, kaitsta oma tõekspidamisi ja seista silmitsi maailmaga, mis hülgab igavesed väärtused ja põhimõtted.

„Meid kõiki kutsutakse pidevalt julgust üles näitama,” ütles ta. „Nii see on alati olnud ja nii see saab alati olema.”2

Julgus toob Jumala heakskiidu

„Meile kõigile saab osaks hirm, naeruvääristamine ja vastuseis. Jätkugu meil kõigil julgust trotsida konsensust, julgust jääda põhimõttekindlaks. Jumal kiidab heaks mitte kompromissi, vaid julguse. Julgusest saab kuldaväärt ja tähendusrikas voorus, kui see ei tähenda ainult valmisolekut mehiselt surra, vaid ka kindlat meelt tasakaalukat elu elada. Minnes edasi, püüdes elada nii, nagu me peaks, saame kindlasti Issandalt abi ja leiame lohutust Tema sõnadest.”3

Julgelt kindlaks jäämine

„Mida tähendab vastupidamine? Mulle meeldib de&nitsioon: „julgelt kindlaks jäämine”. Julgust on vaja, et uskuda, ning võib tulla ette olukordi, kui seda on vaja ka kuuletumiseks. Seda on kindlasti vaja maise elu lõpuni vastupidamiseks.”4

Olgu teil julgust seista tõe eest

„[Olgu teil] julgust seista tõe ja õigsuse eest. Kuna tänapäeva ühiskonna trendid erinevad Issanda poolt antud väärtustest ja põhimõtetest, tuleb teil millalgi kindlasti oma uskumuste eest välja astuda. Juhul, kui teie tunnistus pole tugev, võib usu pilkajatele vastu seismine raskeks osutuda. Tugev tunnistus evangeeliumist, Päästjast ja meie Taevasest Isast mõjutab kõike, mida te kogu oma elu jooksul teete.”5

Vajame vaimset ja moraalset vaprust

„Televisioonis, &lmides ja muu meedia vahendusel edastatav sõnum on sageli otseses vastuolus sellega, mida me tahame, et meie lapsed omaks võtaksid ja kalliks peaksid. Meie kohuseks on mitte ainult õpetada neid vaimu ja õpetusega mõistlikult ümber käima, vaid aidata neil ka jääda selliseks, vaatamata välisjõududele, millega nad võivad silmitsi sattuda. See nõuab meilt palju aega ja jõupingutusi – ning selleks, et teisi aidata, vajame me ise vaimset ja moraalset vaprust, et pidada vastu igast küljest paistvale kurjale.”6

Olgem julged

„Meie igapäevases elus pannakse meie usk paratamatult proovile. Mõnikord võime tunda, et seisame küll rahva seas, kuid õigete otsuste osas kuulume vähemusgruppi või seisame päris üksi...

Olgem julged ja valmis seisma oma uskumuste eest. Kui me peame jääma seda tehes üksi, tehkem seda julgelt, olles tugevad teadmises, et tegelikult pole me kunagi üksi, kui seisame koos Taevase Isaga.”7 .

VIITED

1. Thomas.S. Monson. Õiged valikud, vastutus ja tagajärjed. – 2007. a sügisene üldkonverents.
2. Thomas.S. Monson. Kutse olla julge. – 2014. a kevadine üldkonverents.
3. Thomas.S. Monson. Ole vahva ja tugev. – 2014. a kevadine üldkonverents.
4. President Thomas S. Monson. Usu, kuuletu ja pea vastu. – 2012. a kevadine üldkonverents.
5. Thomas S. Monson. Olgu teil julgust. – 2009. a kevadine üldkonverents.
6. Thomas S. Monson. Kolm eesmärki, mis teid juhatavad. – 2007. a sügisene üldkonverents.
7. Thomas S. Monson. Julge seista üksi. – 2011. a sügisene üldkonverents. Aprill 2015


SÕNUMI ÕPETAMINE

Võid paluda neil, keda õpetad, mõelda mõne olukorra peale eeloleval nädalal – kodus, koolis või kirikus –, mis nõuab neilt julget käitumist. Nad võivad seista silmitsi hirmuga, kannatada midagi väljakutsuvat, seista oma uskumuste eest või otsustada täielikumalt evangeeliumi põhimõtet järgida. Paluge neil soovi korral oma mõtteid jagada või üles kirjutada.

NOORTELE

Olla kellegi Sarah’ks
McKenzie Miller

Minu jaoks oli väga raske kasutada oma tõekspidamisi, vastates lihtsatele küsimustele, nagu „Miks sa kohvi ei joo?”. Minevikus tõin ma ettekäändeid, nagu „See on liiga mõru” või „Mulle ei meeldi selle maitse”.

Miks see mulle piinlikkust valmistas? Miks kartsin ma nii väga oma tõekspidamiste eest seista? Tagasi vaadates ei saa ma aru, mida ma kartsin. Kuid ma mäletan täpselt, miks ma lõpetasin ettekäänete taha peitumise.

Ühel päeval teatas minu keskkooli emakeeleõpetaja, et vaatame tunnis ühte televisioonisaadet, mida ma teadsin, et ei tohiks vaadata. Samal ajal kui kui teised õpilased vaimustunult hõiskasid, tõstis minu klassikaaslane Sarah käe ja küsis, kas võib klassist lahkuda.

Kui õpetaja temalt põhjust päris, vastas Sarah nagu muuseas: „Sest ma olen mormoon ega vaata saateid, kus vannutakse.”

Tema julgus enda eest seista terve klassi ees oli imetlusväärne. Tänu Sarah’le tõusin ma püsti ja ootasin puhta südametunnistusega ukse taga, kuni saade lõppes.

See muutis mind alatiseks. Selle asemel, et seda teemat vältida, hakkasin ma oma tõekspidamisi selgitama. Ja selle tulemusena leidsin endas enesekindlust ja hakkasin üha rohkem Kiriku ja kooli üritustes osalema.

Ma ei ole Sarah’le kunagi öelnud, kui palju tema eeskuju minu jaoks tähendas, kuid ma püüan järgida tema enesekindlat eeskuju. Nüüd ma mõistan, et Jumala imelise, püha Kiriku liikmeks olemist ei pea häbenema. Ma loodan, et oma eeskuju kaudu võin ma olla kellegi Sarah’ks.

Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis.

LASTELE

Julgus pühakirjades

President Monson õpetab meile, et oleksime julged ja seisaksime oma tõekspidamiste eest. Pühakirjades on palju näiteid inimestest, kes näitasid üles julgust. Loe läbi iga nime kõrvale kirjutatud pühakirjakoht. Kuidas need inimesed näitasid üles julgust ja seisid oma tõekspidamiste eest? Kasuta vabaruumi, et kirjutada oma vastused või joonistada pilt.