Kohalikud artiklid

  Meie suhe Jumalaga tugevneb, kui me jagame evangeeliumi ja teenime inimesi enda ümber.
  Tule, järgne mulle
  Lõpuks ei ole asi igapäevases tegemist nõudvate asjade nimekirjas, vaid selles, kui palju te armastate
  Balti misjoni noored täiskasvanud kogunesid Lätis noorte täiskasvanute minikonverentsile
  Teenimispõhimõtted, juuni 2019
  Kõik ebakindluse tunded kadusid, kui olin tegevuses meie ligimeste suures abistamise töös
  Meie suhtumine Kiriku kohustustesse on oluline.
  Me innustame viimse aja pühasid kasutama oma hääleõigust

  Eelseisvad sündmused